Merkittävimmät kasvilöydöt

KETONOIDANLUKKO
 BOTRYCHIUM LUNARIA
Uhanalaisuusluokka silmälläpidettävä
löydetty Lanttoniityltä v. 2012, 
ei löydetty kesällä 2013 - 2016


ISOLAUKKU
RHINANTHUS SEROTINUS
Huomionarvoinen perinnebiotooppikasvi Kainuussa
löydetty Lanttoniityltä alkaen v. 2012


KETOSILMÄRUOHO
EUPRHRASIA STRICTA
Huomionarvoinen perinnebiotooppikasvi Kainuussa
löydetty Lanttoniityltä alkaen v. 2012


NURMITATAR
BISTORTA VIVIPARA
Huomionarvoinen perinnebiotooppikasvi Kainuussa.
Löydetty Lanttoniityltä harvalukuisena v. 2012
esiintyi harvalukuisena myös 2013,
runsastui huomattavissa määrin v. 2014 (ei laidunnusta) 
AHONOIDANLUKKO
BOTRYCHIUM MULTIFIDUM
Uhanalaisuusluokka silmälläpidettävä
löydetty Lanttoniityltä v. 2013, 
esiintyi myös kesällä 2014, ei löydetty kesällä 2015, mutta esiintyi taas kesällä 2016Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kiitos kommentistasi, se ilahduttaa aina!